Ανθρώπινο Δυναμικό

arrow

Άριστη Συνεργασία = Άριστο Αποτέλεσμα

Επιλέγουμε προσεκτικά το ανθρώπινο δυναμικό μας, με γνώμονα την εξειδίκευση και την σωστή επικοινωνία.

Επιθυμία μας είναι η εξασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος εργασίας σε κάθε τμήμα του, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την υπευθυνότητα.

Η εταιρεία στελεχώνεται από:

Τμήμα Λογιστηρίου

Γραφείο Μεταφορικής

Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Αποθήκης

Τμήμα Ψυγείου και

Τμήμα Μεταφορών

Κάθε τομέας ακολουθεί μεθοδικά κάθε διαδικασία με απόλυτη συνεργασία, επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα, του οποίου αποδέκτης είναι ο πελάτης μας.

Συνεχίστε να κάνετε αυτό που γνωρίζετε καλά. Εμείς θα φροντίσουμε για τις παραγγελίες, την αποθήκευση και τη μεταφορά τους στον σωστό τόπο και χρόνο.

ziouvas employee