ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ E.R.P.

Πλήρης μηχανογραφική κάλυψη μέσω εμπορικού συστήματος E.R.P.

ERP Ziouvas
Ολοκληρωμένη μηχανογράφηση E.R.P.

Σύστημα διαχείρισης αποθήκης με το οποίο επιτυγχάνεται η σωστή εφαρμογή των κανόνων FIFO, FEFO, LIFO, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων.

Οργανωμένη αποθήκη ώστε να γίνεται σε σωστό χρόνο ο εντοπισμός και η συλλογή των προϊόντων (picking) και ο σωστός χρόνος συσκευασίας των παραγγελιών (packing) , οι οποίες περνάνε από scanner πριν την τιμολόγηση.

Mobile Sales

mobile sales
Δυνατότητα παραγγελίας από οποιοδήποτε σημείο

Σύνδεση των πωλήσεων με το εμπορικό πρόγραμμα μέσω συστήματος υποστήριξης και παρακολούθησης (Mobile Sales) με πλήρως εξοπλισμένα εργαλεία (tablet), τα οποία συνδέονται real time με το σύστημα E.R.P. , με πολλαπλά οφέλη όπως η άμεση λήψη από τους υπευθύνους αποθήκης για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών.

G.P.S. Tracking

Παράδοση με συνέπεια
Παράδοση με συνέπεια

Προσαρτημένα G.P.S. σε όλα τα οχήματα της επιχείρησης, με ανάλυση ανά λεπτό για την πορεία του οχήματος, τον χρόνο στάθμευσης και πλήθος πληροφοριών για το δρομολόγιο του εκάστοτε οχήματος.