Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Μια εταιρεία που σέβεται τους συνεργάτες της, οφείλει να πιστοποιείται συνεχώς από Πρότυπα που εγγυώνται την σωστή λειτουργία της.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με

  • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 και
  • Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκευσης Τροφίμων και Μεταφορών με το πρότυπο ISO 9001:2005.

Καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εταιρείας με ασφάλεια και ταχύτητα.