Προφίλ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου, των διανομών και των μεταφορών από το 1995.

Τα τμήματα στελεχώθηκαν σταδιακά τόσο με έμψυχο δυναμικό όσο και με τα απαραίτητα μέσα, τα οποία απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία της.

Οι αρχές μας, όπως η ποιότητα, η εργατικότητα, η τιμιότητα και η συνέπεια είναι αυτές που μας κάνουν ιδιαίτερα περήφανους. Τα παραπάνω κάνουν τη διαφορά φέρνοντας κοντά μας πελάτες και προμηθευτές αποκτώντας μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης η οποία χτίζεται καθημερινά.

Η εταιρεία έχει στελεχωθεί με μέλη που διαθέτουν την ίδια φιλοσοφία, σκέψη και αρχές αλλά και τις ιδέες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της.

Επενδύουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις εγκαταστάσεις και στα συστήματα διαχείρισης & οργάνωσης με στόχο την άμεση και σωστή εξυπηρέτηση των πελατών και των προμηθευτών μας.